Praktisch

Programma

Dit jaar focust een folder op de kern van het programma. De folder is sinds half augustus verkrijgbaar op tal van locaties (plaatselijke besturen, toeristische diensten, bibliotheken en deelnemende locaties), en in het bijzonder bij:

  • urban.brussels, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel,  maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
  • Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1, 1000 Brussel, elke dag van 10 tot middernacht
  • LAB·An x Huis van Eetvelde, Palmerstonlaan 2 – 4, 1000 Brussel, zaterdag, zondag, maandag van 10.00 tot 17.00 uur

Reserveren, hoe werkt het?

Tijdens deze nieuwe editie van de Heritage Days/Open Monumenten-dagen kan je de locaties op verschillende manieren bezoeken:

  • reserveren niet nodig
  • reserveren verplicht
  • uitsluitend rondleidingen en na reservatie
  • vrij te bezoeken maar reserveren verplicht voor de rondleidingen en/of activiteiten.

Onder elke beschrijving vind je ook praktische informatie.

Als reserveren verplicht is, moet je een tijdslot kiezen. Gelieve het gekozen tijdslot strikt te respecteren. Eenmaal een bezoek begonnen is, kan je er niet meer aan deelnemen. Op sommige locaties kunnen er wachttijden zijn (15 minuten).

Breng bij elk bezoek je reservatiebevestiging mee, die zal je ter plaatse gevraagd worden. We raden je aan om 10 minuten voor je gereserveerde tijdslot aanwezig te zijn.

Voor de buitenactiviteiten (wandelingen, fietstochten, speurtochten, bustochten…) moet je meestal vooraf reserveren. Kies daarvoor gewoon het gewenste tijdstip.

Reserveren kan vanaf 6 september 2023 op deze website. Kies een plaats of een activiteit op de programmapagina en kies het tijdstip dat u past. Na uw boeking ontvangt u een bevestiging.

Algemene informatie

De uren die worden vermeld bij de gebouwen zijn het openings- en het sluitingsuur. De organisatoren behouden zich het recht voor om bij grote drukte de deuren vroeger te sluiten om op het voorziene tijdstip te kunnen eindigen.

De verantwoordelijken van de locaties kunnen bijzondere maatregelen nemen voor de bezoeken.

Het is verboden om tijdens de bezoeken te roken of te eten. Op sommige plaatsen is het verboden om foto’s te nemen. Voor een vlotte toegang wordt gevraagd om geen rugzakken of grote tassen mee te brengen.

Opgelet: vooraf reserveren is verplicht voor sommige plaatsen en activiteiten. U kan u op de dag zelf toch nog naar de plaats of het vertrekpunt begeven, aangezien annuleringen nooit uitgesloten zijn.

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Naast elke locatie die is opgenomen in het programma staat vermeld of de locatie toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit. Dit werd onderzocht door de vzw AccessAndGo op basis van de gegevens overgemaakt door de verantwoordelijken en gecontroleerd door een lid van de vereniging. Alle gebouwen die het toegankelijkheidslogo dragen werden gecontroleerd.

De toegankelijkheid is volgens de criteria en normen die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid met de volgende logo’s:

Toegankelijk: voldoende voorwaarden zijn vervuld voor de autonomie van rolstoelgebruikers (handmatige of elektrische rolstoel).
Toegankelijk met hulp: de locatie kan worden bezocht met de hulp van een derde.
Niet toegankelijk: de minimale voorwaarden zijn niet vervuld.

De toegankelijkheidscriteria gelden enkel voor de bezoeken tijdens de Heritage Days. Ze zijn niet per se geldig voor de gewone activiteit van de gebouwen.

Alle bijkomende inlichtingen over dit onderzoek kunnen worden verkregen bij AccessAndGo (e-mail: info@accessandgo.be).

Rondleidingen in Franse Belgische gebarentaal

Sinds enkele jaren werkt Urban samen met Arts et Culture om rondleidingen in Franse Belgische gebarentaal te organiseren voor doven of slechthorenden.

Dit jaar gebeurt dat op 10 locaties:

Ægidium – zaterdag  om 14h15 en zondag om 12h15

Bibliotheek Solvay – zaterdag om 10h00 en zondag om 10h00

Scholencomplex van Linthout – zaterdag om 11h15 en zondag om 14h15

De Ultieme Hallucinatie / hôtel Cohn-Donnay – zaterdag om 10h00

School Vervloesem – zaterdag om 10h00 en zondag om 14h00

Stadhuis van Sint-Gillis – zaterdag om 15h30 en zondag om 10h00

Cauchiehuis – zaterdag om 14h00 en zondag om 9h30

Huis Hannon – zaterdag om 12h00 en zondag om 16h00

Huis Roosenboom – zondag om 10h00

Hortamuseum – zaterdag om 13h00

Reserveren is verplicht: nicole_lemaire@icloud.com

Stijn Bollaert © urban.brussels

Contact

urban.brussels (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed)

Directie Cultureel Erfgoed
Kunstberg 10-13
1000 Brussel

jdp-omd@urban.brussels

Infolijn op 16 en 17 september 2023, van 10u tot 17u: 02/432.83.00

Facebook : Urban.brussels
Instagram : urban_brussels
Twitter : @BrusselsUrban