Praktisch

Info COVID-19

Vanwege de gezondheidscrisis en om de Open Monumentendagen zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn binnenbezoeken aan gebouwen enkel mogelijk na reservatie.

Hoe reserveert u een binnenbezoek aan een gebouw?

Reserveren kan vanaf 4 september 2020 online op de website www.openmonumentendagen.brussels. De regeling geldt voor alle locaties, met uitzondering van horecazaken en gebedshuizen waarvoor niet moet worden gereserveerd. Opgelet: op voorhand reserveren is ook verplicht voor kinderen, ongeacht hun leeftijd.

De binnenbezoeken gebeuren zonder gids (vrije toegang / duur beperkt tot 1/2 uur) of via een rondleiding (onder de beschrijvingen staan de talen aangegeven).

U moet een tijdslot reserveren (bezoek zonder gids) of een tijdstip van bezoek (rondleiding). Gelieve deze tijdstippen strikt te respecteren. Eenmaal een bezoek begonnen is, kunt u er niet meer aan deelnemen. Op sommige locaties kunnen er wachttijden zijn (15 minuten).

Breng zeker uw reservatiebevestiging mee, die zal u worden gevraagd aan de ingang van het gebouw.

Meld u aan 10 minuten vóór het tijdstip van uw reservatie en respecteer tijdens het wachten de sociale afstand.

Zonder reservatie kunnen binnenbezoeken niet worden gegarandeerd.

Hoe reserveert u een buitenactiviteit?

Voor de buitenactiviteiten (wandelingen of fietstochten, sporenzoektochten, busritten…) vindt u alle inlichtingen onder de betreffende teksten. Indien nodig kunt u vanaf 24 augustus uw deelname reserveren bij de betrokken verenigingen.

Om ten volle te kunnen genieten van de Open Monumentendagen en uw bezoeken veilig te houden, vragen wij u om:

een mondmasker mee te brengen en op te zetten;

zoveel mogelijk de sociale afstand te respecteren;

uw handen te ontsmetten met de handgel die u ter beschikking wordt gesteld aan de ingang;

de bijzondere instructies te volgen die worden gegeven door de gidsen of organisatoren ter plaatse.

Algemene informatie

De uren die vermeld worden bij de gebouwen, verwijzen naar het openings- en sluitingsuur. De organisatoren behouden zich het recht voor de deuren vroeger te sluiten bij een grote toeloop, zodat ze toch op het afgesproken uur kunnen eindigen.

Ter plaatse kunnen speciale maatregelen worden opgelegd voor de te bezoeken gebouwen.

Het is verboden te roken en te eten tijdens de bezoeken. Het is ook mogelijk dat de verantwoordelijken het maken van foto's niet toestaan. Voor een vlotte toegang wordt gevraagd om rugzakken of grote tassen te vermijden.

De informatie over het openbaar vervoer werd ons verschaft door de MIVB. Zij vermeldt de haltes die zich in de nabijheid bevinden van de plaatsen en vertrekpunten, rekening houdend met de dienstregeling op zaterdag en zondag.

Opgelet: voor bepaalde activiteiten is het verplicht vooraf te reserveren (het telefoonnummer vindt u onder de notitie over de activiteit). Er is voor deze werkwijze gekozen om het publiek in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen en om in voldoende gidsen te kunnen voorzien. U kunt op de dag zelf ook nog naar het vertrekpunt gaan, want annuleringen zijn immers nooit uitgesloten.

Download het programma

Internet is prima, maar een gedrukte versie is nog beter!

Download een taalversie naar keuze:

Autoloze zondag

Ieder jaar van 16 tot 22 september nodigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle Brusselaars, alle bedrijven en alle scholen uit voor een kennismaking met een andere mobiliteit.

Op de autoloze zondag van 20 september worden overal in de stad tal van activiteiten en manifestaties georganiseerd en worden alle alternatieven voor de auto extra onder de aandacht gebracht: bus, metro, tram, trein, te voet, met de rolschaatsen, met de fiets,…

Praktisch

Autoloze zondag geldt voor iedereen, met uitzondering van het openbaar vervoer, taxi’s, autocars, de hulp- en ordediensten en de openbare diensten. De maximumsnelheid is tijdens de uren waarop het gewest is afgesloten voor het verkeer, van 9u30 tot 19u, beperkt tot 30 km/u.

Opgelet: de wegcode blijft van toepassing. Vergeet niet dat bepaalde voertuigen die dag wel de baan op mogen. Verplaats u hoffelijk en met respect voor alle weggebruikers.

Meer weten?

Raadpleeg de website weekvandemobiliteit.brussel voor alle praktische en feestelijke informatie.

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Naast elke locatie die is opgenomen in het programma staat vermeld of de locatie toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit. Dit werd onderzocht door de vzw AccessAndGo op basis van de gegevens overgemaakt door de verantwoordelijken en gecontroleerd door een lid van de vereniging. Alle gebouwen die het toegankelijkheidslogo dragen werden gecontroleerd.

De toegankelijkheid is volgens de criteria en normen die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid met de volgende logo’s:

Toegankelijk: voldoende voorwaarden zijn vervuld voor de autonomie van rolstoelgebruikers (handmatige of elektrische rolstoel).
Toegankelijk met hulp: de locatie kan worden bezocht met de hulp van een derde.
Niet toegankelijk: de minimale voorwaarden zijn niet vervuld.

De toegankelijkheidscriteria gelden enkel voor de bezoeken tijdens de Open Monumentendagen. Ze zijn niet per se geldig voor de gewone activiteit van de gebouwen.

Alle bijkomende inlichtingen over dit onderzoek kunnen worden verkregen bij AccessAndGo (e-mail: info@accessandgo.be).

Rondleidingen in Franstalige gebarentaal

De vereniging Arts & Culture organiseert dit jaar opnieuw rondleidingen in gebarentaal voor dove en slechthorende personen.

Acht plaatsen kunnen worden bezocht:

Le Cirio
zaterdag en zondag om 16u

Belgisch Museum van de Vrijmetselarij
zondag om 11u en 14u

Restaurant Vincent
zaterdag om 14u en zondag om 16u

Mode & Kant Museum
zaterdag om 10u30 en 14u30

Broederschap van de Gezellen van Sint-Laurentius
zaterdag om 11u en zondag om 14u

Les Ateliers des Tanneurs
zaterdag en zondag om 11u

Koninklijke Maatschappij van de Ommegang
zaterdag om 11u en zondag om 15u

BELvue museum
zaterdag om 11u30 en om 14u

Stijn Bollaert © urban.brussels

Contact

urban.brussels (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed)

Directie Cultureel Erfgoed
Kunstberg 10-13
1000 Brussel

jdp-omd@urban.brussels

Infolijn op 19 en 20 september 2020, van 10u tot 17u: 02/432.83.00

Facebook : Urban.brussels
Instagram : urban_brussels
Twitter : @BrusselsUrban