Praktisch

Reserveren, hoe werkt het?

Om de Open Monumentendagen / Heritage Days veilig en in de beste omstandigheden te laten verlopen kunnen de bezoeken aan de locaties en de deelname aan de activiteiten, tenzij anders aangegeven, enkel na reservatie.

Reserveren kan vanaf 1 september 2021 op deze website. Kies een plaats of een activiteit op de programmapagina en kies het tijdstip dat u past. Na uw boeking ontvangt u een bevestiging..

Een bezoek binnen kan ofwel zonder gids plaatsvinden (vrije toegang / beperkte duur) ofwel met rondleidingen (gelieve onder de beschrijvingen bij de uren te kijken welke taal hierbij gebruikt wordt).

U moet een tijdslot reserveren (bezoek zonder gids) of een tijdstip van bezoek (rondleiding). Gelieve deze tijdstippen strikt te respecteren. Eenmaal een bezoek begonnen is, kunt u er niet meer aan deelnemen. Op sommige locaties kunnen er wachttijden zijn (15 minuten).

Voor de buitenactiviteiten (wandelingen, fietstochten, rally, bustocht…) volstaat het om een aanvangsuur te kiezen.

Bij elk bezoek breng je de bevestiging van je reservatie mee die je ter plaatse moet laten zien. Kom bij voorkeur tien minuutjes vóór het gekozen tijdstip en hou je tijdens het wachten aan de afstandsregels.

Bezoek aan de locaties en deelname aan de activiteiten zijn enkel gegarandeerd voor wie een reservatie heeft.

Om ten volle te kunnenie genten van de Open Monumentendagen / Heritage Days en uw bezoeken veilig te houden, vragen wij u om:

uw mondmasker niet te vergeten;

de afstandsregels zo veel mogelijk te respecteren;

uw handen te ontsmetten met de handgel die u ter beschikking wordt gesteld aan de ingang;

de specifieke instructies van gidsen en organisatoren ter plaatse te volgen.

Algemene informatie

De uren die worden vermeld bij de gebouwen zijn het openings- en het sluitingsuur. De organisatoren behouden zich het recht voor om bij grote drukte de deuren vroeger te sluiten om op het voorziene tijdstip te kunnen eindigen.

De verantwoordelijken van de locaties kunnen bijzondere maatregelen nemen voor de bezoeken.

Het is verboden om tijdens de bezoeken te roken of te eten. Op sommige plaatsen is het verboden om foto’s te nemen. Voor een vlotte toegang wordt gevraagd om geen rugzakken of grote tassen mee te brengen.

De informatie over het openbaar vervoer werd ons verschaft door de MIVB. Zij vermeldt de haltes die zich in de nabijheid bevinden van de plaatsen en vertrekpunten, rekening houdend met de dienstregeling op zaterdag en zondag.

Opgelet: vooraf reserveren is verplicht. U kan u op de dag zelf toch nog naar het vertrekpunt begeven, aangezien annuleringen nooit uitgesloten zijn.

Download het programma

Internet is prima, maar een gedrukte versie is nog beter!

Download een taalversie naar keuze:

Autoloze zondag

Ieder jaar van 16 tot 22 september nodigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle Brusselaars, alle bedrijven en alle scholen uit voor een kennismaking met een andere mobiliteit.

Op de autoloze zondag van 19 september worden overal in de stad tal van activiteiten en manifestaties georganiseerd en worden alle alternatieven voor de auto extra onder de aandacht gebracht: bus, metro, tram, trein, te voet, met de rolschaatsen, met de fiets,…

Praktisch

Autoloze zondag geldt voor iedereen, met uitzondering van het openbaar vervoer, taxi’s, autocars, de hulp- en ordediensten en de openbare diensten. De maximumsnelheid is tijdens de uren waarop het gewest is afgesloten voor het verkeer, van 9u30 tot 19u, beperkt tot 30 km/u.

Opgelet: de wegcode blijft van toepassing. Vergeet niet dat bepaalde voertuigen die dag wel de baan op mogen. Verplaats u hoffelijk en met respect voor alle weggebruikers.

Meer weten?

Raadpleeg de website weekvandemobiliteit.brussel voor alle praktische en feestelijke informatie.

Matrimonium dagen

De Matrimoniumdagen zullen plaatsvinden, in Brussel, op 24, 25 en 26 september.

Tijdens de Matrimoniumdagen, die georganiseerd zijn in Brussel sinds 2019, wordt enerzijds het historische, architecturale, beeldhouwkundige, stedenbouwkundige, sociale Brusselse matrimonium in de schijnwerpers geplaatst.  krijgt het initiatief ook in Brussel weerklank.

Anderzijds zijn de Matrimoniumdagen ook hét moment om het huidige artistieke, politieke en feministische matrimonium te ontdekken. Naast een ontdekkingstocht door het Brusselse matrimonium – dat soms en zelfs vaak overschaduwd wordt – komt ook de fundamentele kwestie van eigendomsrecht voor vrouwen en de daarmee verbonden beroepen aan bod, tijdens workshops met expertes en rondleidingen door vrouwen die in de praktijk staan.

organisatie: vzw ‘t Eilandje – Weg uit de dakloosheid en het platform L’architecture qui dégenre

info: https://www.matrimonydays.be/nl

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Naast elke locatie die is opgenomen in het programma staat vermeld of de locatie toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit. Dit werd onderzocht door de vzw AccessAndGo op basis van de gegevens overgemaakt door de verantwoordelijken en gecontroleerd door een lid van de vereniging. Alle gebouwen die het toegankelijkheidslogo dragen werden gecontroleerd.

De toegankelijkheid is volgens de criteria en normen die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid met de volgende logo’s:

Toegankelijk: voldoende voorwaarden zijn vervuld voor de autonomie van rolstoelgebruikers (handmatige of elektrische rolstoel).
Toegankelijk met hulp: de locatie kan worden bezocht met de hulp van een derde.
Niet toegankelijk: de minimale voorwaarden zijn niet vervuld.

De toegankelijkheidscriteria gelden enkel voor de bezoeken tijdens de Open Monumentendagen / Heritage Days. Ze zijn niet per se geldig voor de gewone activiteit van de gebouwen.

Alle bijkomende inlichtingen over dit onderzoek kunnen worden verkregen bij AccessAndGo (e-mail: info@accessandgo.be).

Rondleidingen in Franstalige gebarentaal

Dit jaar, bieden we een aantal geleide bezoeken in gebarentaal voor doven en slechthorenden.

KANAL-Centre Pompidou
zaterdag om 15u en zondag om 13u30.

Hôtel Espérance
zaterdag om 10u30 en zondag om 11u.

Zwembaden van Brussel
zaterdag om 14u en zondag om 15u30.

Museum van het OCMW van de Stad Brussel
zaterdag om 14u30 en zondag om 10u.

Hotel de Merode
zaterdag om 16u30 en zondag om 16u.

Paleis der Natie / Federaal Parlement
zaterdag om 11:30 en 14u.

Lokalen van het Zinneke
zaterdag en zondag om 17u

Stijn Bollaert © urban.brussels

Contact

urban.brussels (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed)

Directie Cultureel Erfgoed
Kunstberg 10-13
1000 Brussel

jdp-omd@urban.brussels

Infolijn op 18 en 19 september 2021, van 10u tot 17u: 02/432.83.00

Facebook : Urban.brussels
Instagram : urban_brussels
Twitter : @BrusselsUrban