Nouveaux patrimoines

Ces journées seront une invitation à porter le regard sur un passé proche encore très présent dans notre quotidien, la ville qui s’est construite et transformée depuis les années 1970 jusqu’au début du 21e siècle. Un demi-siècle de bouleversements suite aux crises successives dont nous subissons encore les effets, mais aussi un demi-siècle de résilience de la ville et une matérialité spécifique dont nous sommes aujourd’hui les héritiers.


Cette année, le résumé du programme est repris dans un dépliant, disponible à partir de la mi-août dans de nombreux lieux (urban.brussels, Halles Saint-Géry, communes, offices de tourisme, bibliothèques et lieux participants).

Le programme complet sera disponible sur ce site internet début septembre, de même que l’ouverture des réservations.

Nieuw Erfgoed

We nodigen uit om te kijken naar een recent verleden, dat nog zeer aanwezig is in onze dagelijkse werkelijkheid, en meer bepaald naar de stad die zich sinds de jaren 70 tot het begin van de 21e eeuw heeft ontwikkeld en omgevormd. Opeenvolgende crises, die nog steeds een weerslag hebben, zorgden voor een halve eeuw aan ingrijpende veranderingen, maar brachten evenzeer een veerkrachtige stad met een specifieke materialiteit, waar we vandaag op kunnen terugvallen.


Dit jaar is de samenvatting van het programma vanaf half augustus als folder verkrijgbaar op tal van locaties (urban.brussels, Sint-Gorikshallen, plaatselijke besturen, toerismediensten, bibliotheken en deelnemende locaties).

Het volledige programma zal begin september beschikbaar zijn op deze website, net als de openingsdatum voor boekingen.

New Heritage

These days will be an invitation to look at a near past that is still very present in our daily lives: the city that was built and transformed from the 1970s until the beginning of the 21st century. Half a century of upheaval following successive crises, the effects of which we are still suffering, but also half a century of a city showing its resilience and a specific materiality we have inherited today.


This year, a leaflet with the summary of the programme will be available in numerous locations starting from mid-August (urban.brussels, Halles Saint-Géry, local authorities, tourist offices, libraries and participating venues).

The full programme will be available on this website at the beginning of September, coinciding with the opening of bookings.