Programma

wandeling

Schoolarchitectuur in de Marollen

Eric Danhier © visit.brussels

Deze wandeling neemt ons mee langs de opmerkelijke ontwikkelingen in de schoolarchitectuur in Brussel in de 19deen 20steeeuw.

Rond 1860 beleefde de bouw van schoolinfrastructuur in de stad Brussel een hoogtepunt, samen met de snelle uitbreiding van de voorsteden rond de binnenstad. Dit ging hand in hand met een buitengewone bevolkingsgroei als gevolg van de industrialisatie.

De wettelijke eisen voor het bouwen van scholen evolueerden mee met vooruitgang op het gebied van technologie, hygiëne en pedagogie.

Onder impuls van Karel Buls en de Onderwijsbond (Ligue de l'Enseignement), opgericht door progressieve liberalen die ijverden voor verplicht, gratis en liberaal onderwijs in België, ontstond er een nieuw type schoolgebouw. We zullen onder andere voorbij de École Modèle gaan, die door de Onderwijsbond werd gefinancierd, een voorbeeld van hoe de Bond het onderwijs vormgaf.

Tijdens deze wandeling worden niet alleen de historische gebouwen belicht, maar ook de vele investeringen van de afgelopen jaren op het gebied van renovatie en nieuwbouw. De complexe en dichtbebouwde stad heeft behoefte aan meer scholen en er moeten altijd creatieve oplossingen worden gevonden om kinderen en jongeren te laten opgroeien in een warme en aangename omgeving.

In het stadscentrum vindt u een prachtige staalkaart van de schoolarchitectuur. We ontdekken de progressieve ideeën over onderwijs die in de 19de eeuw in Brussel vorm kregen, onder impuls van onder andere Karel Buls, maar we zullen ook kijken naar renovaties en nieuwbouwprojecten. De stad heeft behoefte aan meer scholen om kinderen en jongeren te laten opgroeien in een warme en aangename omgeving.

In samenwerking met Korei Guided Tours.

Praktische informatie

zaterdag en zondag om 14 uur (NL) (duur: 2 uur)

Vertrekpunt: Anneessensplein 11 - Brussel

Reserveren is verplicht. Maximaal 20 personen per rondleiding.