Programma

Te bezoeken

Grand Hospice

© Alfred de Ville de Goyet

De bouw van het Groot Godshuis van Brussel dateert uit de periode van het Hollands bewind, maar incarneert nog perfect de idealen van de Franse Revolutie en de Napoleontische tijd. Het getuigt van grote veranderingen in de sociale geschiedenis van Brussel in de 19de eeuw. Bijstand aan de armsten, voorheen het prerogatief van de christelijke religieuze gemeenschappen en vooral van de begijnen, werd voortaan de taak van de stad en de Staat. De bijstand werd een openbare bijstand. Meteen waren de eerste stappen naar de latere OCMW’s gezet.

De plannen voor het gebouw werden toevertrouwd aan architect Henri Partoes die een vierkant grondplan tekende van 138 m lang en 94 m breed. De werken werden uitgevoerd tussen 1824 en 1827. In 1890 vestigde zich in het Groot Godshuis de Pachecostichting, later het Pacheco Instituut waarmee het Groot Godshuis vaak werd verward.

In afwachting van grote renovatiewerken die nodig zijn om er een geheel van woningen en collectieve diensten in onder te brengen, besloot het OCMW van Brussel om de site ter beschikking te stellen voor tijdelijke bezetting. pali pali, accelerator van culturele, sociale en solidaire projecten, werd geselecteerd en mag het gebouw tot eind 2023 gebruiken. pali pali stelt de site, vooral de tuinen, open voor het publiek en herbergt een honderdtal sociale en culturele projecten waarvan vele worden gedragen door lokale verenigingen om zo een echte buurtcultuur tot stand te brengen. (Beschermd –03/07/1997)

Rondleidingen:
Nederlands
zaterdag en zondag: 10u30, 11u30, 12u30, 14u30, 15u30, 16u30
Frans/Engels
zaterdag en zondag: 10u, 11u, 12u, 14u, 15u, 16u, 17u

Rondleidingen in Franse gebarentaal, zaterdag en zondag om 15u. In samenwerking met Arts et Culture.

Zaterdag en zondag doorlopend vertoning van de documentaire “Magnum Begynasium Bruxellense 1978” van Boris Lehman over de Begijnenwijk.

Praktische informatie

zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Grootgodshuisstraat 7 – Brussel

reservatie enkel voor de rondleidingen

Toegankelijk

Toegankelijk