Programma

tentoonstelling

Japanse Ambassade in België

Geannuleerd
A. de Ville de Goyet © urban.brussels

De stijl en de ideologie van de art nouveau ontstonden aan het eind van de negentiende eeuw als antwoord op de nood aan een nieuwe aanpak voor kunst en design. De Japanse kunst (en het Japonisme), die een grote invloed had op de toenmalige kunst- en designwereld, lag aan de basis van deze ontwikkeling. De populariteit en wereldwijde uitbreiding van de beweging hebben op hun beurt een nieuwe impuls gegeven aan het land van oorsprong van de beweging. Art nouveau moedigde kunstenaars in Japan aan om kunst- en designgenres te overstijgen en traditionele ambachten en ontwerpen opnieuw te evalueren, activiteiten die gezien kunnen worden als het startpunt voor modern Japans vakmanschap.

Deze tentoonstelling laat de invloed en ontwikkeling van art nouveau in Japan zien. Er zullen grafische werken te zien zijn van kunstenaars die beschouwd worden als centrale figuren in de Japanse kunstbeweging, evenals kimono's, een medium waarin art nouveau een belangrijke rol speelde.

Praktische informatie

Van Maerlantstraat 1 – Brussel-Uitbreiding

Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp