Programma

Academie voor Tekenkunsten en Visuele Kunsten van Sint-Jans-Molenbeek

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Achter een eclectische gevel van arduin, witte steen en baksteen organiseerde architect Joachim Benoît op vernuftige wijze de lokalen van de Tekenacademie van Sint-Jans-Molenbeek. Geen makkelijke taak, want op een zeer beperkte oppervlakte moesten er heel wat leszalen worden ingericht. Benoît, een leerling van Poelaert, koos voor een grondplan in de vorm van een omgekeerde T en zag erop toe dat de leslokalen uitgaven op de grote binnenplaats. Hij ontwierp een monumentale trap van witte marmer die de vestibule verbond met de galerij op de verdieping. De Académie de dessin et de modelage werd in 1865 opgericht omdat de gemeente gezien de intense industrialisering van Sint-Jans-Molenbeek ook nood had aan geschoolde ambachtslieden. De werken werden goedgekeurd bij decreet van 27 augustus 1878. In 1880 opende de Academie haar deuren in de Mommaertsstraat. Vandaag ontvangt het gebouw dat op zijn fronton nog het blazoen van de gemeente draagt bijna 500 leerlingen en zet het zijn traditie van kunstonderwijs voort. In de loop der jaren werd de instelling ook opengesteld voor ander disciplines. Ze volgde de evolutie van de technieken en het gebruik van nieuwe materialen. Naast schilder- en beeldhouwateliers kwamen er pluridisciplinaire ateliers voor keramiek, fotografie, serigrafie, reclame, cinegrafie, videografie of infografie, evenals voorbereidingsateliers voor de kinderen. (Beschermd – 18/07/1996)

Bezoek aan het beeldhouwatelier, zaterdag van 10u tot 13u. De bezoekers kunnen de restauratie bijwonen van twee grote gipsbeelden van Georges Vandervoorde (de Soldaat en de Burger).

Filo-workshops over het erfgoed en de academie als ontmoetingsplaats, zaterdag van 14u tot 15u30 en zondag van 15u tot 16u30. Beide workshops, georganiseerd in samenwerking met PhiloCité ASBL, geven de aanzet tot een heus collectief debat over de begrippen erfgoed en ontmoetingsplaats.

Praktische informatie

za en zo van 10u tot 18u

Mommaertsstraat 2A, Sint-Jans-Molenbeek

enkel na reservatie

M
1 5 Graaf Van Vlaanderen
B
20 89 Merchtem
Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp