Programma

bezoeken / expo / concert

Priorwoning en site van het Rood Klooster

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

De priorij van het Rood Klooster werd gesticht door kluizenaars die zich vestigden in het Zoniënwoud. Ze kregen toestemming om er cellen en een kapel te bouwen, die in 1369 werd ingewijd. De hertogen van Brabant zorgden voor een aanzienlijke financiering van deze eerste gemeenschap, die in 1373 de regel van Sint-Augustinus aannam. De Bourgondische prinsen en hun opvolgers zorgden voor de welvaart van de priorij, die bleef groeien tot ze in 1784 werd opgeheven. De charme van de plek bleef een enthousiast publiek aantrekken. In 1884 werd er zelfs een kiosk ingericht in de molenaarswoning en in 1902 werd een restaurant geopend in de voormalige vertrekken van de prior. Het complex werd in 1910 gekocht door de Belgische staat. De priorwoning, het enige overblijfsel van het voormalige klooster, huisvestte ooit de kapittelzaal, de slaapkamers van de kanunniken en de vertrekken van de prior. Het gebouw grensde aan de nu verdwenen kerk en onderging aanzienlijke verbouwingen in de 18de eeuw. Zo heeft de hoofdgevel een klassieke uitstraling, terwijl aan de achterkant enkele spitsboogramen bewaard bleven. De prachtige 14e-eeuwse dakconstructie is nog steeds aanwezig en biedt nu onderdak aan een kolonie vleermuizen. De priorwoning werd sinds 1998 niet meer gebruikt. Onlangs werd ze grondig gerestaureerd door de dienst Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werken werden voltooid in mei 2022. De woning zal binnenkort dienstdoen als multifunctioneel sociaal-cultureel centrum. (Beschermd - 16/11/1965)

Concert: 'Osmose', gezongen door Charlotte Crochelet en Hélène Philippe – met de steun van Théâtre de la Parole – in de kloostergalerij. Zondag 17 september om 16.00 uur.

Tentoonstelling 'De priorwoning van het Rood Klooster'. De priorwoning maakt deel uit van de voormalige abdij van het Rood Klooster, een uitzonderlijk stukje erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ligging aan de rand van het Zoniënwoud en van de stad hebben van dit historische domein een geliefde plek gemaakt voor wandelaars en natuurliefhebbers. De priorwoning, die sinds 1998 niet meer in gebruik is, werd onlangs grondig gerestaureerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vzw Rubea Vallis, de nieuwe uitbater van de priorwoning, ontwikkelt een gediversifieerd sociaal-cultureel programma, waarbij de culturele en natuurlijke rijkdommen van de site worden benadrukt. Op die manier wil de vzw dit laatste overblijfsel van het voormalige klooster toegankelijk en leesbaar maken voor het publiek. Bij deze gelegenheid worden, in samenwerking met het Museum Kunst en Geschiedenis en Urban.brussels, in een eerste tentoonstelling de resultaten voorgesteld van de archeologische onderzoeken die tussen 1997 en 2015 op het domein van het Rood Klooster werden uitgevoerd. Samen met de studie van oude iconografie leverde dit onderzoek de sleutels om de geschiedenis en architectuur te interpreteren en te begrijpen.

De brasserie en galerij in de priorwoning zijn nu open voor het publiek. Kom deze recent gerestaureerde ruimtes ontdekken.

Praktische informatie

Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

Rood Kloosterstraat 4 – Oudergem

Toegankelijk zonder reservatie

Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp