Programma

Koning Boudewijnpark

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Het Koning Boudewijnpark werd in 1977 aangelegd om een van de laatste enclaves van het natuurlijke Brabantse landschap in het Brussels Gewest te beschermen. Een landschappelijke ruimte van meer dan honderd hectare bevat behalve de majestueuze beuken van het Laarbeekbos, het Poelbos en het Dielegembos ook weides, moerassen, vijvers en grasvelden. In het lagere deel ligt een romantische Engelse tuin waarin de tuin van het Heilig-Hartinstituut en de bedding van de Molenbeekvallei zijn opgenomen. Uitgestrekte grasvelden bezoomd met massieven, vrijstaande bomen, waterpartijen en een rietveld met liesgras bakenen een van de laatste overblijfselen af van het domein van de abdij van Dielegem: de visvijver van de watermolen. Iets hoger groeien hazelaar-, hulst-, meidoorn-, sleedoorn- en haagbeukhagen aan de rand van de laatste veeweides, de boomgaard, de moestuinen en de landbouwvelden die een landelijke sfeer creëren aan de poorten van Brussel. In een neo-Normaans chalet dat in 1908 voor advocaat Eugène Van den Elschen werd gebouwd door de Luikse architect Charles Castermans is een café-restaurant gevestigd, een gewaardeerde rustplaats voor de wandelaars. De drie zones van het park werden recent ook voorzien van speelpleinen die dagelijks worden doorkruist door heel wat sporters die bijzonder gehecht zijn aan deze uitgestrekte groene oase.

Praktische informatie

Bonaventurestraat/Valère Broekaertstraat/Eugène Toussaintstraat/Antoine Baeckstraat, Jette

B
14 83 Crocq