Programma

Abdijkerk en Klooster Onze Lieve-Vrouw Ter Kameren

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Aan het begin van de 13de eeuw steunde Hendrik de 1ste, Hertog van Brabant, de oprichting van een vrouwenabdij van de Cisterciënzerinnenorde. Tal van schenkingen zorgden ervoor dat het domein en het architecturale complex zelf voortdurend toenamen. Over een periode van 600 jaar volgenden 41 abdissen er elkaar op. Met de bouw van de kerk werd begonnen in de 14de eeuw. Na de Franse revolutie kreeg de abdij in 1796 plots een andere bestemming. Ze werd verkocht als nationaal goed aan een zekere Simon die van plan was om alleen het Abdissenpaleis te behouden en al de rest af te breken. Later werd er in 1802 een meisjespensionaat in ondergebracht, gevolgd door een katoenbedrijf, een suikerfabriek en een opvangtehuis voor zieken en hulpbehoevenden. Tussen 1810 en 1870 was er een opvangcentrum voor daklozen. Van 1871 tot 1909 werden het hele complex, de kerk en de 18de-eeuwse abdijgebouwen ingenomen door de Koninklijke militaire school. In het schip van de kerk zelf werd een gymzaal en een speelzaal ingericht. De kerk werd in 1907 teruggegeven aan de cultus en de gelovigen, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog bezetten de Duitsers de site. Ze bleven er maandenlang ingekwartierd en lieten bij hun vertrek een ruïne achter. Tussen 1921 en 1935 vonden indrukwekkende restauratiewerken plaats, te beginnen met het klooster, de pastorie en de kapittelvleugel, die gerenoveerd werden in 1921. Sindsdien werd er regelmatig de mis gevierd en kunnen de gelovigen er terecht voor een doopsel, huwelijk of begrafenisdienst. Het klooster werd tussen 1932 en 1934 helemaal heropgebouwd en in de vensteropeningen kwamen glasramen met de schilden van de abdissen. De kerk biedt onderdak aan het reliekschrijn van de heilige Bonifaas. Ook zij is sinds 1935 verfraaid met schitterende glasramen van de hand van Anto Carte Ze kreeg ook een uitstekend orgel, dat er optimaal tot zijn recht komt dankzij de opmerkelijk akoestiek. (beschermd 30/06/1953 en 06/05/1993)

Geleide bezoeken.

Voorstelling van de archieven.

Muziekanimatie.

Praktische informatie

za van 10u tot 17u30 en zo van 12u30 tot 18u

Abdij ter Kameren 10, Elsene

T
8 93 Abdij
Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp