Programma

Vrijmetselaarstempel van de Cercle des Amis philanthropes

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Het gebouw van het voormalige atelier van Louis Ghémar, officieel hoffotograaf van Leopold II, werd in 1877 verbouwd om er de Cercle des Amis philantropes te huisvesten. De zijgevel is rijker versierd dan de andere gebouwen op het Martelaarsplein, maar past toch perfect in het geheel. Het interieur verbergt heel wat verrassingen. Zo bedacht achitect Adolphe Samyn, die eerder de Loge du Travail van Verviers ontwierp, voor de ‘Amis philantropes’ twee egyptiserende tempels. Voor het decor tekenden Gustave Janlet, verantwoordelijk voor de decoratieve schilderingen, en Alban Chambon die de gesculpteerde ornamenten voor zijn rekening nam. Louis Delbeke van zijn kant schilderde de historische en symbolische taferelen onder leiding van Jan Verhas. De Grote Tempel ontleent zijn ritme aan de zuilen met vaasvormige en hathorische kapitelen, rechtstreeks geïnspireerd op het Oude Egypte. Het decor toont opgerichte cobra’s (uraei) en gevleugdelde zonneschijven. Deze tempel werd in 2015 volledig gerestaureerd. In de Middentempel vormden papyrusvormige zuilen de scheiding tussen de panelen beschilderd met vrijmetselaarstaferelen of plantencomposities. Op deze hoogst symbolische plaats vergaderden de logeleden van de Amis Philanthropes, een van de oudste vrijmetselaarsloges van Brussel. Ze werd opgericht in 1798 en behoort tot het Grote Oosten van België. Ook andere loges van verschillende strekking kwamen hier samen. De leden streven hun idealen na via een goed georganiseerd netwerk. (Beschermd – 22/10/1998)

Uitleg ter plaatse.
Conferentie, zaterdag en zondag om 14u30 (Nederlands) en om 11u en 16u (Frans).

Praktische informatie

za en zo van 10u tot 18u

Peterseliestraat 8, Brussel

enkel na reservatie

M
1 5 De Brouckère
T
3 4 De Brouckère
B
29 71 86 Arenberg
B
88 De Brouckère
Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp