Programma

Protestantse kerk van Brussel

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

De bouw van de ‘Hofkapel’ werd op 1 mei 1760 toevertrouwd aan de architect Jean Faulte. Het plan ervan is afgeleid van dat van de kapel van het kasteel van Versailles, maar wat het algemeen uitzicht betreft doet ze sterk denken aan die van het kasteel van Lunéville in Lotharingen. Daarmee probeerde men om Karel van Lotharingen, landvoogd van onze provincies in Brussel wat een thuisgevoel te geven. Binnen zien we door de galerij boven de zijbeuken een opeenvolging van zuilen met Ionische en Korinthische kapitelen, in de traditie van de grote klassieke Franse architectuur. Toch straalt het geheel een vrijheid uit die eigen is aan de Lodewijk XV-stijl en bepaalde details doen zelfs al wat denken aan Lodewijk XVI. In oktober 1804 ondertekende Napoleon een decreet waarbij hij de kapel aan de Protestantse eredienst gaf. Koning Leopold I, als telg van een familie uit Saksen die zich tot de Reformatie bekend had, kon het geloof van zijn voorouders niet verloochenen. Hij maakte van de kerk de ‘Koninklijke Kapel’. Eén of twee keer per maand woonde de vorst er de mis bij, net zoals de prinsen van de familie van Oranje dat vóór hem hadden gedaan. Tot op vandaag is het prestigieuze gebouw in gebruik voor de eredienst, maar regelmatig loopt het er vol met melomanen die er vooral naar uitvoeringen van barokke muziek komen luisteren. De kapel knoopt daarmee weer aan met haar oorspronkelijke functies, want ook Karel van Lotharingen had zijn muzikanten, verenigd onder de naam ‘Hofkapel’. (Beschermd – 20/11/2001)

Uitleg ter plaatse.

Praktische informatie

za en zo van 13u tot 18u

Museumplein 2, Brussel

T
92 93 Koning
B
27 33 38 71 95 Koning
Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp