Programma

Paleis der Natie/Federaal Parlement

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Het Paleis der Natie, sinds 1831 de zetel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat, vormt het centrum van de grote architecturale compositie in neoclassicistische stijl die de noordkant van het Warandepark afsluit. Het gebouw werd tussen 1778 en 1783 naar de plannen van Barnabé Guimard gebouwd als vestigingsplaats van de Soevereine Raad van Brabant, een rechtscollege. De hoofdvleugel wordt gemarkeerd door een voorbouw onder een fronton versierd met een bas-reliëf van Gilles-Lambert Godecharle: ‘Gerechtigheid die de ondeugden bestraft en de deugden beloont’. In de hal geven twee paar Dorische zuilen de vestibules aan die naar de monumentale trappen leiden. De ene, met rood tapijt, leidt naar het halfrond van de Senaat dat werd ontworpen door architect Tilman-François Suys en gedecoreerd door de schilders Louis Gallait en Jacques de Lalaing. De andere trap, met groen tapijt, leidt naar het halfrond van de Kamer. Nadat het in 1883 werd verwoest door een brand, werd het weer opgebouwd door architect Hendrik Beyaert. Binnen deze muren legt de nieuwe vorst zijn eed af. In deze zalen (plenaire en commissiezalen) en in de gangen, ook in het recente gebouw van het Forum dat toegankelijk is via de Tondo (2020), komen de federale parlementsleden samen om hun wetgevend werk te verrichten. Het Paleis der Natie ontvangt ook hoogwaardigheidsbekleders in zijn salons, evenals burgers die een kijkje willen komen nemen in het democratisch hart van het land.

Toegankelijkheid: gelieve ons op voorhand te contacteren: jdp-omd@urban.brussels02 501 73 55.

Rondleidingen, zaterdag om 10u30, 12u30, 13u30, 14u30, 15u30 en 16u30 (Nederlands) en om 10u, 11u, 12u, 13u, 15u, 16u en 17u (Frans).

Rondleiding in Vlaamse gebarentaal, zaterdag om 11u30 met een gids Vlaamse gebarentaal. Rondleiding in Franse gebarentaal, zaterdag om 14u. In samenwerking met Arts et Culture.

Praktische informatie

enkel za van 10u tot 18u

Leuvenseweg 7, Brussel

enkel toegang via rondleidingen en na reservatie. Identiteitsbewijs verplicht.

M
1 5 Park
M
2 6 Kunst-Wet
T
92 93 Park
B
29 63 65 66 Treurenberg
Toegankelijk

Toegankelijk