Programma

Te bezoeken

Lever House(HE2B – ISIB)

© Alfred de Ville de Goyet

Het gebouw waarin vandaag het Institut Supérieur Industriel de Bruxelles is gevestigd (het departement ingenieurswetenschappen van de Haute Ecole Bruxelles-Brabant) werd tussen 1850 en 1852, bij de aanleg van het Congresplein, ontworpen door architect Jean-Pierre Cluysenaer. Van het gebouw van midden 19de eeuw rest alleen nog de (beschermde) gevel met zeventien traveeën die uitgeeft op het Congresplein, de Koningstraat en de Vandermeulenstraat. Het hotel werd immers uitgebreid en door architect Paul Saintenoy tot tweemaal toe verbouwd om het aan te passen aan de eisen van de twee grote bedrijven die er achtereenvolgens hun intrek namen: de Banque transatlantique belge in 1919 en het Lever House van 1921 tot eind jaren 1950. De maatschappij Lever, opgericht in 1885, had een procedé ontwikkeld voor de vervaardiging van zeep op basis van glycerine en plantaardige oliën. Het product werd verkocht in de vorm van een baksteen. De activiteit in België nam toe toen de Belgische regering toestemming gaf om de uitgestrekte palmplantages in Congo te exploiteren. Lever was het enige bedrijf die deze Congolese plantaardige oliën mocht ontginnen.

De inrichtingen uit de periode 1919-1921 zijn nog intact. De loketzaal van de bank, met een grote koepel en omringd door een metalen gaanderij met balustrade, is nog in haar oorspronkelijke staat. In de vestibule versierd met marmer en sterk gelijkend op het koloniaal museum van Tervuren worden nog steeds bezoekers ontvangen.

Op de zijmuren van deze vestibule getuigen twee bronzen standbeelden van Congolezen nog van het stereotiepe en koloniale gedachtegoed van deze periode. Een andere bijzonderheid van dit gebouw zijn de ruimten die het Lever House gebruikte als filmzaal en museum. Het gebouw was ontworpen als een uitstalraam van een bloeiende handelsactiviteit, maar ook als plaats voor educatie en propaganda van het koloniale idee dat werd verspreid via de filmzaal en het museum. (Beschermd – 5/02/2021)

Rondleidingen:
Nederlands
zaterdag en zondag: 10u30, 11u30, 12u30, 14u30
Frans
zaterdag en zondag: 10u, 10u30, 11u, 11u30, 12u, 12u30, 14u, 14u30, 15u
Engels
zaterdag en zondag: 10u, 11u, 12u, 14u, 15u
In samenwerking met Le Tamanoir.

Rondleidingen in Belgisch Franse gebarentaal, zaterdag en zondag om 11u In samenwerking met Arts et Culture.

Praktische informatie

zaterdag en zondag van 10u tot 16u
Koningsstraat 150 – Brussel

reservatie enkel voor de rondleidingen en de activiteit

Niet toegankelijk

Niet toegankelijk