Programma

Hotel de Merode

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Hotel de Merode zoals we het vandaag kennen bestaat uit een lange vleugel met dertien traveeën in baksteen en witsteen, een gedecentreerde poort die uitgeeft op de Wolstraat en een grote neoclassicistische uitbreiding die in de loop van de 19de eeuw meermaals werd verbouwd. Van een tekening van Cantagallina uit 1619 – het gebouw was toen eigendom van graaf de Bournonville – valt af te leiden dat er slechts weinig is overgebleven van het oorspronkelijke gebouw. Vroeger omvatte de eigendom een uitgestrekt terrein, maar dat werd bij de aanleg van de Regentschapsstraat en de bouw van het Justitiepaleis aanzienlijk verkleind. In 1778 kwam het door een huwelijk in handen van de familie de Merode-Westerloo. Vandaag is het nog steeds eigendom van de afstammelingen van graaf Guillaume-Charles die huwde met prinses Marie-Josèphe de Grimberghe. Een grondige renovatie van het complex kondigde een herbestemming aan. De eigendom werd immers aangepast om als kader te dienen voor recepties of prestigieuze evenementen. Vandaag draagt de Social Club de naam van deze historische en emblematische plek in de hoofdstad: Hotel de Merode. Eens te meer zal het complex met verve zijn rol van prestigieuze onthaalplaats vervullen. (Beschermd – 17/04/1997)

Rondleidingen, zaterdag om 10u30, 11u30, 12u30, 14u30, 15u30 en 17u30 en zondag om 10u30, 11u30, 12u30, 14u30, 15u30, 16u30 en 17u30 (Nederlands) en zaterdag om 10u, 11u, 12u, 14u, 15u, 16u en 17u en zondag om 10u, 11u, 12u, 14u, 15u en 17u (Frans). In samenwerking met Itinéraires, op de Paden van de Geschiedenis en Klare Lijn.

sign-languageRondleidingen in Franse gebarentaal, zaterdag om 16u30 en zondag om 16u. In samenwerking met Arts et Culture.

Praktische informatie

za en zo van 10u tot 18u

Poelaertplein 6, Brussel

enkel toegang via rondleidingen en na reservatie

M
2 6 Poelaert
T
92 93 8 97 Poelaert
B
33 Poelaert
Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp