Programma

Te bezoeken

Beurs van Brussel

© Alfred de Ville de Goyet

In de Handelsbeurs van Brussel, geopend in 1873, werden diensten samengebracht die voordien verspreid waren over de stad. Ze werd gebouwd in het kader van een grootschalige inrichting van het centrum: omliggende straten werden aangepast en grote lanen, waarvan de Beurs een blikvanger zou worden, werden aangelegd. In 1868 gingen de werken van start onder leiding van architect Léon Suys. Hij ontwierp een gebouw met een basilicaal grondplan in neorenaissancestijl met eigenschappen die de invloed van Palladio verraden: de koepel met gewelfzwikken, het fronton of de zuilenrij van de hoofdgevel. Een monumentale trap, geflankeerd door gebeeldhouwde leeuwen, leidt naar een wandelgalerij die wordt begrensd door Korintische zuilen waarop een driehoekig fronton rust met gesculpteerd timpaan. De zijgevels ogen bijzonder dynamisch door de aanwezigheid van een centrale travee onder archivolt, rond de eeuwwisseling gewijzigd door architect Jules Brunfaut. Binnen compartimenteren vier monumentale pijlers omringd door Korintische zuilen een grandioze, weelderig versierde ruimte. Een opmerkelijk stucwerk decoreert de centrale koepel, de bogen en de tongewelven met bloemslingers, bladelementen en gestileerde motieven. Momenteel zijn er grondige restauratiewerken aan de gang. Na de voltooiing daarvan in 2023 wordt de Beurs behalve een culturele en toeristische trefplaats – met een skybar, een restaurant en een brasserie, ook toegang tot de archeologische site “Bruxella 1238” en het permanent belevingscentrum over de Belgische biercultuur “Belgian Beer World “- ook een centraal ontmoetingspunt voor iedereen. (Beschermd – 19/11/1986)

Rondleidingen:
Frans
zondag: 10u, 11u

Praktische informatie

enkel zondag van 10u tot 16u

Anspachlaan – Brussel

toegankelijk enkel na reservatie

Niet toegankelijk

Niet toegankelijk