Programma

Te bezoeken

Algemeen Rijksarchief 2 (depot Joseph Cuvelier)

© Alfred de Ville de Goyet

Het Algemeen Rijksarchief 2 (ARA 2, Depot Joseph Cuvelier) is een van de negentien depots van het Rijksarchief dat instaat voor de verzameling en de bewaring van de documenten van de Belgische overheidsdiensten. Sinds 2011 is het depot geopend voor het publiek. Er kan tot 49 strekkende kilometer aan archief worden bewaard en het bevat tal van zowel openbare als private hedendaagse archieffondsen.

Sinds 2014 werkt een team van archivisten aan de organisatie van de ongeveer tien strekkende kilometer archiefdocumenten van het voormalige ministerie van Koloniën die werden geschonken aan het ARA 2 (tot 2014 werden ze altijd bewaard door de FOD Buitenlandse Zaken). Het ARA 2 is dus een belangrijke vindplaats voor bronnenmateriaal uit de geschiedenis van de kolonisatie en dekolonisatie. De collecties bevatten ook de archieven van privébedrijven die in Congo actief waren: UMHK, Finoutremer, Sibeka (diamant), Traction et Électricité (spoorwegen, hydro-elektrische industrie, enz.). De archivisten trachten niet alleen deze documenten in de beste omstandigheden te bewaren, maar ook om ze te beschrijven in inventarissen. Ze worden veelvuldig gebruikt voor onderzoeksprojecten en de publicatie van wetenschappelijke artikels. Ook bestaat er een gids van de bronnen van de geschiedenis van de kolonisatie, een heuse gps voor onderzoekers en lezers.

Er worden doorlopend rondleidingen voorzien (Nederlands, Frans en Engels). Na het bezoek aan de gebouwen van de Anciennes Papeteries générales belges – Ed. Haseldonckx & Cie waar de archiefdienst gevestigd is, kan je kennismaken met de verschillende archiefreeksen die worden bewaard en met een selectie van iconografische documenten die persoonlijke trajecten schetsen (foto’s, kaarten, grafieken, identiteitsfiches, paspoorten). Maximaal 25 personen per vertrek.

Praktische informatie

zaterdag en zondag van 10u tot 18u (laatste toegang om 17u)
Hopstraat 28 – Brussel

toegankelijk zonder reseravtie

Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp