Programma

Bezoeken

Erasmushuis

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

Een van de oudste voorbeelden van een burgerwoning in Brussel, het Erasmushuis (1450 -1515), dankt zijn naam aan het feit dat de humanist er in 1521 verbleef. Na een restauratiecampagne onder toezicht van architect Charles Van Elst in 1932 werd er een museum ingericht dat volledig in het teken staat van de uit Rotterdam afkomstige filosoof uit de renaissance. De tentoonstelling vertelt over zijn leven en de intellectuele omgeving tijdens de renaissance. Ze doet dat aan de hand van een verzameling kunstwerken. Een drieluik uit het atelier van Jeroen Bosch gaat in dialoog met etsen en schilderijen van Albrecht Dürer, Hans Holbein de Jonge, Cornelis Metsys en Joos van Cleve, en met de 17e-eeuwse muurschilderingen. Een rijke collectie waardevolle 16e-eeuwse boeken en eerste drukken van Erasmus schetst het denken van deze uitzonderlijke geest. Met zijn gereconstrueerde interieur brengt het museum de geschiedenis van de renaissance tot leven Achter de woning liggen de kruidentuin, door René Pechère ontworpen in 1987, en de filosofische tuin die Benoit Fondu in 2000 ontwierp met installaties van hedendaagse kunstenaars. In het Erasmushuis en zijn tuinen worden lezingen, concerten, workshops of tentoonstellingen georganiseerd. Het Erasmushuis vormt aldus een belangrijke culturele pool van de gemeente. (Beschermd – 25/10/1938)

  1. Rondleidingen “Het Erasmushuis en zijn filosofische tuin” (duur: 45 minuten), met inbegrip van de tijdelijke tentoonstelling FAste – Haast je langzaam (5 mei-29 oktober 2023), waar je de keramische sculpturen kan bekijken die het kunstenaarsduo FAste (Caroline Andrin en Étienne Fleury) rond de Adagia van Erasmus hebben gecreëerd.
  2. Workshops “Levend Latijn ontdekken”: wat is een adagium? Wanneer is een bepaalde uitdrukking bedacht? Tijdens deze twee workshops ontdekken we in het kader van de tijdelijke tentoonstelling “FAste – Haast je langzaam” de monumentale Adagia van Erasmus. We zullen zien dat deze spreuken vol betekenis nog niets aan relevantie hebben ingeboet ondanks de vijf eeuwen die tussen ons en de Prins der Humanisten liggen.
    We geven een kleine inleiding tot het Latijn aan de hand van een tiental van Eramsus’ adagia. Tevens gaan we dieper in op de etymologie van heel wat Latijnse woorden en halen een aantal grammaticale basisbegrippen aan. Voor de meer gevorderden lezen we de Latijnse fragmenten die bij de gekozen adagia horen, zodat we dieper kunnen ingaan op de betekenis van deze korte zinnen.
    14.30 uur: voor de deelnemers met beginnersniveau
    16.30 uur: voor de deelnemers die al wat kennis van het Latijn hebben

Bezoekersspel voor 6- tot 10-jarigen “Snark!”: het nieuwe spel van het Erasmushuis laat je tijdens je bezoek kennis maken met de dieren die in de permanente collectie terug te vinden zijn. Afbeeldingen van dieren in oude kunst staan in het bezoekersspel centraal. Zo leren kinderen niet alleen op de werken en hun details te letten, maar maken ze op een ludieke manier kennis met geschiedenis, kunst en de renaissance. Alle kinderen tussen 6 en 10 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan de bijzondere jacht die hen stimuleert op zoek te gaan naar reële, verzonnen of hybride dieren die zich in de talloze werken in het museum verschuilen. Verzin je eigen fantasiedier op basis van reële dieren, net zoals de beroemde schilder Jeroen Bosch dat deed. Teken het en geef het zeker ook een originele naam! Naast het spel is een pedagogisch dossier ter beschikking waarin je heel wat antwoorden vindt.

Praktische informatie

Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

De Formanoirstraat 31 – Anderlecht

Enkel reservatie voor de rondleidingen en workshops

Niet toegankelijk

Niet toegankelijk