Programma

Astridpark

A. de Ville de Goyet © urban.brussels

In het hart van de Meirwijk die er haar kwaliteit aan ontleent, ligt het Astridpark, oorspronkelijk een ‘landgoed’ dat de gemeente Anderlecht kocht in 1905. In 1911 werd het geopend onder de naam ‘Meirpark’. In de loop der jaren kocht de gemeente steeds meer gronden bij. In 1914 werden enkele percelen ter beschikking gesteld van de Sporting Club de Football (RSCA) die er een sportveld aanlegde. In 1920 werd de eerste tribune gebouwd, volledig in hout. Dat was de eerste aanzet tot het huidige stadion. In 1926 gaf de gemeente de heraanleg van het park in handen van landschapsarchitect Jules Buyssens. In zijn plannen worden de bestaande vijver en het heuvelachtige reliëf ten volle benut. Ook enkele opmerkelijke plantensoorten groeien in het park. Na de dood van koningin Astrid besliste de gemeente om hulde te brengen en de mooie groene ruimte naar haar te vernoemen. Eind jaren 50 werd het park aangepast aan de mode van die tijd. Er werden verschillende infrastructuren opgetrokken waaronder het Koningin Fabiolapaviljoen en de watervallen, twee belangrijke realisaties die in 1958 werden geopend. In 1980 werden de sportvoorzieningen aanzienlijk uitgebreid, maar het park heeft niets van zijn charme verloren en blijft een geliefkoosde plek voor de buurtbewoners die er komen wandelen of sporten en voor de vele supporters die er doorheen lopen op weg naar het stadion.

Praktische informatie

Koning-Soldaatlaan/Eugène Isaeyelaan/Victor et Jules Bertauxlaan/Theo Verbeecklaan, Anderlecht
T
81 Meir
B
46 49 Meir